Deploy ứng dụng web với Capistrano

Published:

Capistrano là gì


Capistrano là một chương trình được viết bằng Ruby cung cấp cho bạn một bộ công cụ tiên tiến để triển khai các ứng dụng web đến các máy chủ của bạn. Capistrano cho phép bạn sao chép mã từ (SVN hoặc Git) đến máy chủ thông qua SSH, và thực hiện chức năng trước và sau khi triển khai như khởi động lại một máy chủ web, bộ nhớ cache busting, đổi tên tập tin, chạy di chuyển cơ sở dữ liệu và vv. Với Capistrano nó cũng có thể để triển khai đến nhiều máy cùng một lúc.

Capistrano cung cấp nhiều tùy chọn nâng cao có thể được sử dụng để triển khai nhiều loại ứng dụng. trong bài viết này mình nói về các bước để thiết lập một cách đơn giản cho việc triển khai một ứng dụng cơ bản cho một máy chủ duy nhất từ một trong hai kho SVN hoặc Git.

#cài đặt Capistrano

trước khi cài đặt Capistrano bạn cần cài RubyRubyGems trước

cài đặt Capistrano
1
gem install capistrano

tích hợp Capistrano vào ứng dụng

đến folder chứa project cần tích hợp

1
capify .

sau khi chạy lệnh trên thì Capitrano sẽ tự động tạo folder config và file Capfile trong folder config ta có file deploy.rb đây là file cấu hình cho việc deploy.

deploy với git

deploy với svn

xong rồi ta chạy setup

1
cap deploy:setup

để deploy ta dùng lệnh

1
cap deploy